Név: E-mail: Feliratkozás
 
 
Drótszamarak
Drupal
USZT

Tanácsadás

Munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a megbízói oldalon lévő szakemberek, marketingesek gyakran túl közel vannak a termékhez, szolgáltatáshoz, hogy egy adott problémára megoldást találjanak. Az egyszeri vagy folyamatos tanácsadás legfontosabb előnye, hogy a kívülálló szemével tekintve, sokszor olyan megoldási javaslatok születnek, melyek egy belső munkatárs figyelmét már rutinból elkerülik.

SWOT analízis


Ügyfelünk megbízása alapján belső és külső tényfeltárást végzünk, mely rögzíti az erősségeket (Strenghts) és gyengeségeket (Weaknesses), illetve megfogalmazza a lehetőségeket (Opportunities) és veszélyeket (Threats).


Public Affairs


Ügyfelünk szervezetének a társadalom vagy a társadalom valamely csoportjához, fontos intézményekhez (politikai pártok, kormányzat, önkormányzatok, érdekképviseletek, kisebbségek, civil szféra szervezetei stb.) fűződő kapcsolatait építjük, alakítjuk és folyamatosan gondozzuk.


TTL


Az eddig ismert ATL (Above the Line) és BTL (Below the Line) szerint
megosztott reklámeszközök között napjainkban egyre jobban elmosódnak a
határvonalak. Cégünk megfelelő szakmai és technikai háttere lehetőséget
nyújt arra, hogy ezek az elemek kampánycélnak megfelelően kombinálhatóak legyenek, biztosítva ezzel a területek közötti átjárhatóságot.


Branding


Ügyfelünk termékeinek vagy szolgáltatásainak különböző ismertetőjeleit, tulajdonságait erősítjük fel és kommunikáljuk az adott célcsoport irányába. Ennek köszönhetően intenzívebbé válik a márka és felhasználói közötti kapcsolat.


Stratégia


Ügyfelünk jövőbeni érdekeire koncentráló tervezés, melynek során olyan stratégiákat körvonalazunk, melyek hatékonyan támogatják a menedzsment munkáját, és ezen keresztül a vállalkozás fejlődését. Egységes rendszernek tekintve a megbízó erőforrásait, célkitűzéseit és piaci lehetőségeit, életképes kapcsolatokat építünk ki ezen elemek között.


Kutatás


Egy kutatással olyan objektív és szelektált információkra tehet szert, amelyek segítségével csökkentheti a piaci kockázatokat, illetve felmerülő marketing problémákra találhat megoldásokat.
Kommunikációjának hatékonysága növelhető, amennyiben megfelelően ismeri célcsoportját, annak szokásait, reakcióit, igényeit stb.


Kutatás folyamata:

1.   Probléma meghatározása
2.   Probléma megközelítésének kidolgozása
3.   Kutatási terv meghatározása
4.   Terepmunka vagy adatgyűjtés
5.   Adatelőkészítés és elemzés
6.   Jelentések elkészítése és prezentációMarketing kampány


Ügyfelünk meglévő marketingstratégiájából kiindulva, és ahhoz igazodva megtervezzük az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing kampányt, melynek lehetőség szerinti kivitelezésében is részt veszünk. Az akciók és kampányok lezárásaként elemezzük az elért eredményeket, szükség esetén javaslatot teszünk az esetleges további lépésekre.

 

 
Ferdinand Habsburg
Managing Director

Da Vinci Media GmbH
"Dear Zsolt,
 
A big and sincere Thank You to you and the entire team in Szeged.
 
At the end of the day your team and our team created two websites we can really be proud of, and which are on level with our high quality standards.
 
I am really happy we choose Factory to work with. You have a great team, very good spirits and a highly professional approach to doing things.
 
Please pass our gratitude and compliments on to you’re your.
 
Have a good weekend,
 
Ferdinand

(To Zsolt Fábián, Managing and Creative Director of Factory, after DaVinci Learning launch)"